تعطیلی یک مرکز تخصصی دندانپزشکی توسط تعزیرات حکومتی اصفهان

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده


به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان روز سه شنبه به نقل از ‘ غلامرضا صالحی ‘ اضافه کرد: این مرکز دندانپزشکی بنابر گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر نداشتن مجوز تعطیل شد.
وی افزود: پس از دریافت این گزارش، پرونده این مرکز متخلف به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع شد و با احراز تخلف توسط رئیس شعبه رسیدگی کننده، حکم بر تعطیلی این مرکز و درج درپرونده پزشکی متخلف صادر گردید.
2093 ** دریافت کننده و انتشار: اصغر دواتگرانتهای پیام /*