مبلغ دیه سال آینده 2میلیارد و310میلیون ریال اعلام شد

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده


به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، اعلام کرد، در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های انجام شده، مبلغ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 ، مبلغ دو میلیارد و 310 میلیون ریال تعیین می شود.
براساس این گزارش مبلغ دیه سال 1396 در ماه های غیرحرام دو میلیارد و 100 میلیون ریال تعیین شده بود.
به گزارش ایرنا، این بخشنامه از ابتدای سال 1397 برای همه واحدهای قضایی و دادسراهای سراسرکشور لازم الاجراست.
اجتمام*1724* 7329انتهای پیام /*