مراکز جمع آوری ماهی عید در اردبیل دایر می شود

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده


محمد خداپرست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در پایان تعطیلات نوروزی عده‌ای از شهروندان اقدام به رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه ‌ها و سایر اکوسیستم‌ های آبی استان می‌ کنند، افزود: برای جلوگیری از تخریب این اکوسیستم‌‌ ها و پیشگیری از شیوع بیماری بین جمعیت آبزیان مردم باید از رهاسازی ماهی ‌های قرمز در رودخانه ‌ها‌ و تالاب ‌های استان خودداری کنند.
او از مردم خواست ماهیان قرمز خود را در استخرها یا حوضچه‌ هایی که شهرداری در خروجی شهرها ایجاد می کند ، رهاسازی کنند.
به گفته برخی کارشناسان ، اگرچه عمر ماهی