فرمانداری نمین در مقابله با ریخت و پاش در شهرداری ها مصمم استبه گزارش ایرنا ، فرهاد عبدالعلی پور روز پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی استان با شوراهای شهرستان نمین افزود: منابع مالی قوی و درآمد پایدار می تواند باعث قدرتمند شدن شهرداری ها و خدمت رسانی بیشتر شوراها به مردم شود.
او اظهار کرد: در چهارچوب قانونی حمایت های لازمه در کمیته انطباق از مصوبات شوراها اعمال می شود تا بتوانند در میان مردم و برای امورات مردمی پاسخگویی لازم را داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر ، روستا و شهرستان در جایگاه نظارتی و مشورتی دولت قرار دارند افزود: در پیشبرد هر چه مناسب تر اهداف و برنامه ها طرح شده شوراها نقش بازوی مشورتی و اجرایی را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه تعامل و همراهی می تواند کلید همزبانی بیشتر دولت و نمایندگان مردم در پارلمان های محلی باشد اظهار کرد: در شهرهای کوچک همگامی بیشتر اعضای شورا با فرماندار و بخشدار می تواند بسیاری از مشکلات پیش آمده را برطرف کند.
وی ترجیح منافع مردم به منافع شخصی را عامل اصلی قدرت و موفقیت تمام کارگزاران از جمله شوراها دانست و گفت: اندیشی و دیدار هر چه بیشتر اعضای پارلمان محلی و استانی می تواند به تقویت هرچه بیشتر تشکیلات شورا کمک کرده و جمع بندی مناسبی از مشکلات شهری و استانی را ببار بیاورد.
نمین در 30 کیلومتری شرق اردبیل قرار دارد.
خبرنگار: ساسان رحمتی ** انتشار دهنده: گیتی طالبی
7120/6018انتهای پیام /*