فرماندار املش :همه مسئولان در رفع مشکلات و بحران ها همت داشته باشندیونس محمودی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان اظهار داشت :باید همه دستگاهها برای بحران برف پیش بینی شده روزیکشنبه آماده بوده وبرای مقابله با پدیده برف امکاناتشان رادرمحل مشخص شده گسیل دارند تا به موقع وبا برنامه ریزی دقیق بتوانیم راههای اصلی را بازگشایی ودغدغه مردم راکاهش دهیم.
وی با مهم خواندن وظیفه ادارات سوخت،راهداری وصنعت ،معدن وتجارت افزود:درروز بحران اگرکوتاهی ازهرمسئولی صورت گیرد قابل اغماض نخواهدبود.
وی اضافه کرد:مرخصی اعضای ستادبحران درروزهای بحرانی لغو می باشد ومسئوولان مربوط باید درمحل کار حاضر وهرلحظه پاسخگو باشند.
محمودی گفت:همه اعضای ستاد باید درادارات ضمن برگزاری جلسه بحران نسبت به وظایف نیروهای تحت امرخودنکات مهم ولازم را گوشزدنمایند.
فرماندار املش در ادامه از بخش خصوصی خواست تا درمبارزه با بحران ها به کمک مسئولان دولتی بیایند.
فرمانداراملش به رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای املش متذکرشد تا ضمن بررسی مجدد ازامکانات راهداری در راهدارخانه ها چه دربخش مرکزی وچه بخش رانکوه اطمینان حاصل کرده تا درموقع بروز مشکل نسبت به رفع عاجل آن اقدام گردد.
وی ادامه داد:هیچ خانواری نباید بدون سوخت باشد لذا جهت بررسی سوخت مناطق بالادست املش اقدامات لازم به عمل آید.
عمادصفری رئیس شرکت نفت شهرستانهای املش ورودسربا اشاره به توزیع نفت وگازوئیل درمناطق بخش مرکزی و رانکوه املش گفت:ما در مناطق صعب العبوراملش سه مرکز فروش وتوزیع مواد سوختی داریم که توانستنه اند برای یکهزارو81 خانوار بالادست و مناطق ییلاقی املش به طور میانگین برای هر خانوار 886 لیترنفت توزیع نمایند ودر بخش مرکزی نیز سه محل توزیع سوخت داریم که برای 179 خانوارتحت پوشش این مراکز نیز به طورمیانگین 829 لیترسوخت توزیع شده است.
وی ادامه داد: شرکت توزیع نفت شهرستانهای املش و رودسر همچنان آمادگی دارد درصورت وجود تقاضا سوخت مورد نیاز مردم را تامین نماید.
ایرج رضایی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای املش نیز گفت:ازاول مهرماه دو گروه راهداری ما درراهدارخانه های خصیل دشت وملکوت ویک گروه دربخش مرکزی فعال بوده و با 2دستگاه لودر،یک دستگاه گریدر و دو کامیون مجهز به تیغه برف روب برای مقابله با برف آماده هستند.
دراین جلسه همچنین در بخش گاز وآب نیز ضمن ارائه راهکارها درمقابله با مشکلات گفته شد به مردم اطلاع رسانی شود تا درمصرف گازصرفه جویی را مد نظرقراردهند و در بخش آب نیز ضمن پوشاندن کنتورهای آب ،از یخزدگی لوله ها وکنتورها نیز جلوگیری شود.
اسدی رئیس هلال احمراملش نیز ازآمادگی 4 تیم امداد ونجات خبرداد وافزود:شهرستان املش دربخش انباردراستان گیلان اول است و به عنوان معین شهرستانهای گیلان می باشد.
شهرستان املش با 2بخش مرکزی ورانکوه در75کیلومتری شرق مرکزگیلان واقع شده است.
خبرنگار: جهانی**انتشار دهنده: بابایی
7291 /6030انتهای پیام /*