هواشناسی اصفهان نسبت به افت محسوس دما و یخبندان هشدار دادبه گزارش ایرنا در اطلاعیه هواشناسی اصفهان آمده است: با توجه به ورود سامانه ناپایدار از امروز پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده، بارش برف در مناطق غربی آغاز می شود و احتمال بارش درنواحی شمال، شمال شرقی و مرکز استان پیش بینی می شود.
در این اطلاعیه آمده است: این سامانه تا اواخر روز دوشنبه هفته آینده به تناوب در سطح استان فعال خواهد بود و وزش باد شدید و بارندگی را به دنبال دارد.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیش بینی کرده که این بارش ها بیشتر در نواحی غربی و شمال و شرق استان و به شکل بارش برف و باران اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس این اطلاعیه،اوج بارش برف و باران در روز یکشنبه در سطح استان و شهر اصفهان است و برف در نواحی غرب استان و شرایط برای وقوع مه آلودگی ، کولاک برف همراه با وزش باد به نسبت شدید وجود دارد.
7150 / 2093 ** خبرنگار: علی نعمانی ** انتشاردهنده: اصغر دواتگرانتهای پیام /*