دستگیری گدای میلیونر در بوکان/ در آمد یک روز 46 میلیون ریالسامرند نوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گدا در یکی از خیابان های اصلی شهر بوکان در حال گدایی بود که توسط نیروهای این ستاد تحت نظر قرار گرفت و در حال تعویض پول های خرد خود با پول های درشت تر دستگیر شد.
وی با بیان اینکه این مبلغ درآمد یک روز این گدا بوده است، گفت: این فرد که ساکن یکی از استان های غربی کشور بوده است به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش ایرنا ستاد مبارزه با تکدی گری در بوکان از چند سال قبل فعال شده است؛ این شهرستان با حدود 250 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.
7510/3093/3072
** خبرنگار: محمد ادیب ** انتشار: علیرضا فولادیانتهای پیام /*