10مصدوم در 2 حادثه رانندگی در شوشرئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شوش ظهر جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: در حادثه تصادف بین 2 دستگاه خودروی سمند و پژو در جاده شوش – اهواز 6 نفر از سرنشینان هر دو خودرو مصدوم شدند.
علی مقدمیان افزود: این تصادف ساعت 10:44 دقیقه صبح روز جمعه در کیلومتر هفت جاده شوش – اهواز رخ داد و در پی آن 2 زن و چهار مرد مصدوم شدند که توسط اورژانس 115 به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.
وی اظهار کرد: در حادثه ای دیگر که بین یکدستگاه وانت پیکان و یکدستگاه پراید در جاده فتح المبین شوش رخ داد چهار نفر مصدوم شدند.
مقدمیان افزود: این تصادف ساعت 13:45 دقیقه ظهر جمعه در کیلومتر 2 جاده شوش – فتح المبین نرسیده به پل شهید ناجیان رخ داد.
مصدومان این حادثه تصادف نیز به بیمارستان شوش منتقل شده و تحت درمان می باشند.
علت این حوادث رانندگی از سوی پلیس راه در دست بررسی است.
6068/7280
خبرنگار:جتبی پناهی ** انتشار: محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*