بارش سنگین برف و انسداد جاده کرج – چالوسسرهنگ رضا گودرزی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این انسداد درکل محور استان البرز صورت گرفته و تا پاکسازی کامل مسیر مسدود است.
سرهنگ گودرزی افزود: اکنون تمام راه های استان البرز به استثنای محور دیزین – شمشک باز است و تردد در آن جریان دارد.
وی اضافه کرد: تمام راه های البرز شاهد بارش برف هستیم و با توجه لغزنده بودن مسیر می طلبد رانندگان با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
وی گفت: اکنون در محدوه آزدراهی ترافیک سنگین بوده و درمحدوده هشتگرد با توجه به قیچی شدن یک دستگاه خودروی سنگین بربار ترافیک افزوده شده است.
گودرزی بیان کرد که باتوجه به شرایط بارش، رانندگان ازسفرهای غیرضروری دراین مسیرها خودداری کنند.
وی افزود:علاوه بر زنجیر چرخ سالم بودن بخاری و برف پاک کن از موارد مهمی است که رانندگان بایدمدنظر قراردهند.
رییس پلیس راه البر ز یادآور شد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه های پلیس راه به رانندگان است.
وی یادآور شد: در محورهای کوهستانی استان از جمله جاده کرج – چالوس، ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند.
گودرزی گفت: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل درتمام راه های این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل های مورد نظرمستقر شده است .
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی **انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*