بخشی از آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ شدبه گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 20 دی ماه 1396 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (12)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب 1391- ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده(1) در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ب- قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- مصوب 1391-
پ- دستگاه‌ها: دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون
ت- بیمه پایه: خدماتی که در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- ، مصوبات شواری عالی بیمه سلامت کشور و هیات وزیران تعیین می‌گردد.
ث- بیمه تکمیلی: هزینه خدمات بهداشتی و درمانی که خارج از تعهدات بیمه پایه است.
ماده(2) افراد مشمول این آیین‌نامه شامل گروه‌های ذیل می‌باشد:
الف- والدین، همسر و فرزند شهید، مفقود الاثر و اسیر
ب – جانبازان و افراد تحت تکفل آنان
پ- آزادگان و افراد تحت تکفل آنان
ماده(3) سرانه بیمه سلامت پایه هر ساله با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیئت وزیران تصویب و سرانه بیمه تکمیلی حداکثر تا سقف (5/2) برابر بیمه پایه تعیین می‌گردد.
ماده(4) تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی بیمه شدگان طبق تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران در بخش‌های دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی می‌باشد.
ماده(5) حدود خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس بیمه پایه و تکمیلی به شرح جدول مندرج در همین ماده تعیین می‌شود.
ماده(6) خدمات بهداشتی و درمانی که هزینه های آن مطابق مقررات دستگاه ذی‌ربط قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی (بیمه پایه- تکمیلی) نیز نمی باشد مطابق ضوابطی که توسط بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود، صرفاً برای جانبازان، والدین شهدا و همسر و فرزندان شهدای دارای بیماری صعب العلاج و همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان دارای بیماری صعب‌العلاج در چارچوب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل ارایه می باشد.
ماده(7) به منظور اجرای این آیین‌نامه، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری خود را متناسب با احکام این آیین‌نامه بازنگری و ابلاغ نمایند.
ماده(8) سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تمهیدات لازم برای جلوگیری از پرداخت مضاعف سرانه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران موضوع این آیین‌نامه را تهیه و اجرا نماید.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، بهداشت، درمان و پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:کاردانانتهای پیام /*