تشکیل 53 هزار پرونده در شورای حل اختلاف زنجانسید نجم الدین صفوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت بیش از 53 هزار پرونده بررسی و مختومه شده است.
وی افزود: سال گذشته بیش از 71 هزار پرونده به شورای حل اختلاف استان زنجان وارد و بیش از 70 هزار پرونده مختومه شده بود.
معاون قضایی دادگستری زنجان با بیان اینکه تعداد پرونده ها با قابلیت سازش در سالجاری بیش از 40 هزار فقره بوده است، گفت: از این تعداد حدود 23 هزار فقره منجر به صلح و سازش گردیده است.
صفوی اظهار داشت: 56 درصد از این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف، منجر به صلح و سازش شده است.
به گزارش ایرنا، برای صدور رای قطعی، هم اکنون حدود 30 قاضی به پرونده های این شورا رسیدگی می کنند.
همچنین مطالبه وجه چک، مطالبه وجه بابت موضوعات مختلف، تامین خواسته، تامین دلیل و گواهی انحصار وراثت به عنوان بیشترین محورهای شکایت در شورای حل اختلاف استان مطرح می شود.
بر اساس ارزیابی ها و آمارهای منتشر شده، شورای حل اختلاف بیش از 50 درصد پرونده های دادگستری را رسیدگی می نماید و وجود این شورا زمان دادرسی را بسیار کاهش داده است.
با توجه به وسعت و تعداد جمعیت یک میلیون و 150 هزار نفری استان زنجان در زمان حاضر بیش از 550 شعبه شورای حل اختلاف مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
تعداد شعب شهری استان زنجان بیش از 60 شعبه بوده و نزدیک 500 شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*