آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شودبه گزارش ایرنا امید حاجتی چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان بیان کرد: لازم است که اداره کل فنی و حرفه ای استان برنامه ای را مشخص کند که تا پایان برنامه ششم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را به بخش خصوصی واگذار کند، این کار هم باعث فعال تر شدن بخش خصوصی می شود هم در کاهش هزینه های دولت تاثیر مثبت دارد.
وی گفت: با وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، آموزش های فنی و حرفه ای در سطح دولتی نمی تواند جوابگوی نیاز این تعداد جوان بیکار باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد: نظام آموزشی کشور نیز به انقلابی نیاز دارد تا دانش آموزان و دانشجویان در طی دوران تحصیل خود مهارتهایی فرا بگیرند تا در آینده فرد کارآمدی در بازار کار باشند، متاسفانه در روند آموزشی فعلی به مهارت آموزی توجه نمی شود.
حاجتی افزود: بخش خصوصی به خوبی می تواند وارد بحث آموزش شود، حال آنکه ارگان های آموزشی دولتی نمی توانند توانمند عمل کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: خوزستان در تعداد مراکز آ موزشی فنی و حرفه ای رتبه 12و در تعداد مربیان آموزشی در رتبه چهار کشور را دارد در حالی که در تعداد آموزش دیدگان در رتبه 29 کشور قرار دارد.
حاجتی عنوان کرد: براساس نیازسنجی ها مشخص شد که وزارت نفت باید برای آموزش نیرو برای فعالیت های نفتی غرب کارون در استان و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای مشارکت کند.

** عدم به روزرسانی تجهیزات مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در سه سال اخیر
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان در این نشست بیان کرد: سه سال است که هیچ اعتباری برای به روز رسانی تجهیزات مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان پرداخت نشده و همین موضوع باعث شده آموزش ها نیز به روز ارائه نشود.
عبدالنبی سواعدی گفت: یکی از برنامه هایی که اداره کل فنی و حرفه ای استان در دست کار دارد تاسیس مراکز مهارتی در کنار دانشگاه ها است تا امکان جذب نیرو های با مهارت توسط کارفرمایان فراهم شود.
وی گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای طرح دیگری به نام طرح بازآفرینی شهری را در برنامه کار دارد که طی آن زنان سرپرست خانوار تحت آموزش و مهارت آموزی قرار می گیرند تا امکان ورود به بازار کار را داشته باشند.
بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نرخ بیکاری خوزستان 14.3 است و بیشترین میزان بیکاری در استان در شهرستان مسجدسلیمان است.
7158/6002

خبرنگار: زینب فرحانی**انتشار : کبری آقازریانتهای پیام /*