ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تعیین میزان یارانه سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی نگهداری از معلولانبه گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 1/11/1396 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- را تصویب کرد:
1ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود:
جدول مربوطه در پایگاه اطلاع رسانی دولت موجود می باشد.
2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه­بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

** ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تبدیل روستای کرفس به شهر
معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه دولت درخصوص تبدیل روستای کرفس به شهر از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه 1/11/1396 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- تصویب کرد: روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر کرفس شناخته می شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*