بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان رایگان استبهروز ستایش رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان اصفهان روز شنبه به ایرنا گفت: به مناسبت ایام الله فجر و در راستای اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آشنایی هرچه بهتر شهروندان و علاقمندان به محیط زست، بازدید از موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، در این ایام رایگان است.
وی گفت: دوستداران برای بازدید از این موزه در ساعات اداری می‌توانند به اداره کل حفاظت محیط زیست استان به نشانی میدان لاله، ابتدای خیابان پروین، مراجعه کنند.
این موزه با مساحت 300 مترمربع و فضای نمایشگاهی 60 مترمربع در سه طبقه از سال 1367 تأسیس و در سال 1387 بازسازی و تکمیل شده است.
در این موزه 694 نمونه انواع ماهی، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها و گیاهان به همراه 38 قاب حشره نگهداری می شود.
موزه تنوع زیستی به مکانی اطلاق می شود که نمونه ها، جلوه ها و ذخایر متنوع جانوری و گیاهی و شواهدی از طبیعت در آن جمع آوری، ثبت، ضبط، شناسایی، طبقه بندی، نگهداری و به نمایش گذاشته می شود.
این نوع موزه ها با هدف حفظ ذخایر غیرزنده ژن ها در ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش، ارتقای سطح آگاهی زیست محیطی مردم، شناساندن هرچه بیشتر محیط طبیعی به جامعه، شناخت ارتباط انسان با طبیعت و میزان دخالت او در آن و در نهایت بررسی و بیان روند تکامل حیات و همچنین جلب گردشگران نقش مهمی دارد.
موزه تنوع زیستی، این امکان را بوجود می آورد که انسان هایی که قادر به مشاهده جانوران و حیات وحش در طبیعت نیستند، آنها را از نزدیک دیده و با ویژگی های ظاهری و زیستی آنها آشنا شوند و محققان نیز بتوانند بر روی گونه های مختلف جانوری و گیاهی موجود در آن مطالعه کنند.
این موزه های تنوع زیستی در هر کشور بعنوان خزانه ملی برای حفظ سرمایه های زیستی به شمار می آید.
در کشور ما وظیفه ایجاد این موزه ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.
ت/8114/6027 خبرنگار: اکبری * انتشار: شکراللهیانتهای پیام /*