بهره برداری از 2 پروژه عمرانی در شهرستان شوشترحسین پنبه دانه پور روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:سه خیابان از شهر سرداران به مساحت 13هزار متر مربع و با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی افزود:کار آسفالت این معابر امسال و از محل اعتبارات تملک داریی و منابع جاری شهرداری تامین شد.
سرپرست فرمانداری شوشتر ادامه داد:همچنین پروژه تامین آب شرب شهر سرداران نیز با اعتبار سه میلیارد ریال توسط اداره آب و فاضلاب روستایی به بهره برداری رسید.
وی افزود:با بهره برداری از این پروژه مشکل افت فشار آب شرب سرداران برطرف و میزان آبدهی چاه بیش از مقدار نیاز این شهر خواهد بود.
سرداران شهری در بخش مرکزی شهرستان شوشتر و داری پنج هزار نفر جمعیت است که در دی ۱۳۹۱ با مصوبه دولت به شهر تبدیل شد.
7159/ 6037
خبرنگار: ایمان صادقی حسنوند ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*