فهرست ومبالغ اموال واگذارشده تامین اجتماعی از سوی سعیدمرتضوی کاملا مشخص استبه گزارش روز دوشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، مصطفی ترک همدانی پس ازبرگزاری نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظرسعید مرتضوی در جمع خبرنگاران افزود: کل فهرست مبالغ واگذار شده از سوی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده است.
وی ادامه داد: یک گزارش 83 صفحه ای نیزتوسط مجلس به قوه قضاییه ارسال شد که در نهایت پرونده با کیفرخواست قوه قضاییه به دادگاه رفت.
این وکیل مدافع با بیان این که دادگاه امروز در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تهران برای رسیدگی به پرونده دو متهم یکی معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی تشکیل شد، اظهارکرد: معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی در جلسه حاضر شد اما سعید مرتضوی متهم دیگر این پرونده دردادگاه حضور نیافت.
وی افزود: اما وکلای این متهم حضور داشتند و دفاعیات خود را دربرابر اتهامات وارده ، ارائه کردند.
ترک همدانی تصریح کرد: در این جلسه به بخشی از اتهامات متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی رسیدگی و ادامه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در دادگاه تجدیدنظر به اسفند امسال موکول شد.
وکیل مدافع تعدادی از کارگران تامین اجتماعی تجدیدنظرخواهی وکلای خود را مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای دانست که به متهم منتسب دانسته و گفت: دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد.
وی ادامه داد: تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده بود، هم از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.
ترک همدانی با بیان این که ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی دفاعیات خود را ارائه کردیم، ابراز امیدواری کرد، با توجه به اینکه هیچ یک از این اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است، دادگاه رای خوبی صادر کند؛ چون محاکمه یک طرف قضیه و استرداد اموال کلانی که پرداخت شده، طرف دیگر پرونده است که باید پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، امروز دوشنبه نخستین دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با موضوع واگذاری 37 فقره پول های غیرقانونی پرداخت شده ، برگزار شد که خود متهم در جلسه حاضر نشد و وکلایش از او دربرابر اتهامات وارده دفاع کردند.
اجتمام*1724* 7329
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*