یک مسوول: توجه به تهدیدات زیستی، اولویت اول استان قرار گیردبه گزارش ایرنا محمد صادق طهماسبی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی پدافند زیستی ویژه کارشناسان و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان افزود: هر نشانه، رویداد و حادثه طبیعی و غیرطبیعی که موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و یا آسیب های اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های زیستی در کشور گردد، تهدید زیستی محسوب می شود.
دبیر قرارگاه پدافند زیستی استان ادامه داد: با توجه به تغییر روش دشمنان انقلاب در آسیب به نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت در زمینه پدافند غیرعامل زیستی امری ضروری است.
طهماسبی خاطرنشان کرد: مردم یزد به دلیل هم جواری با کویر، کم آبی و دیگر آسیب های مناطق خشک از گذشته تهدیدها را شناخته و برای حفظ ایمنی، امنیت و دفاع در برابر این تهدیدها فعال بوده اند.
وی افزود: لازم است توسعه یافتگی در حوزه های گوناگون پایدار و همگون با تمهیدات پدافندی و زیست محیطی باشد تا سلامت انسان ها به عنوان سرمایه های کشور و مولفه های اصلی توسعه مورد تهدید قرار نگیرد.
دومین کارگاه آموزشی تخصصی پدافند زیستی استان با حضور بیش از 300 نفر از کارشناسان و رابطان پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
2088/ 6197 خبرنگار: کبری دانشی ** انتشار: محمدحسین فلاحانتهای پیام /*