سامانه بارشی از فردا در خراسان شمالی / دمای هوا 10درجه کاهش می یابدمهری هاشمی دوین چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا اظهار کرد: این سامانه بارشی سبب وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف و در ارتفاعات کولاک برف و مه گرفتگی می شود.
هاشمی بیشترین فعالیت این سامانه بارشی را در نوار شمالی و غربی استان دانست که لغزندگی جاده ها و کاهش دید بویژه در نقاط کوهستانی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: از لحاظ دمایی کاهش 8تا 10درجه ای دما از فردا تا صبح شنبه دراستان پیش بینی می شود.
استان 863هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور قرار دارد.
7189/ 6042 خبرنگار: بتول صارمی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*