کشف جسد در ملایرسرهنگ داوود علی بخشی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: هنوز علت مرگ این جوان مشخص نیست با این وجود تحقیقات کارشناسانه پلیس برای کشف حقیقت ادامه دارد.
وی ادامه داد: جسد این جوان با دستور مقام قضایی به سرد خانه منتقل شد و تا مشخص نشدن علت مرگ نمی توان درباره خودکشی، قتل یا مرگ عادی این شخص اظهار نظری کرد.
پانزدهم ماه جاری نیز بر اثر درگیری بین 2 برادر در نزدیکی چهار راه خیابان قلعه شهر ملایر، برادر بزرگتر با هدف ترک مصرف مواد مخدر با برادر 17ساله خود جر و بحث و درگیر می شود که این نزاع منجر به ضربه با سلاح سرد به قسمت قفسه سینه و مرگ برادر 28 ساله در بیمارستان می شود.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*