دادستان کل کشور وارد خرم آباد شدبه گزارش ایرنا شرکت و سخنرانی در راهپیمایی 22 بهمن در خرم آباد، ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس، شرکت در چند نشست قضایی از برنامه های دادستان کل کشور در سفر به استان لرستان است.
3022
خبرنگار: اله یار محمودی فر ** انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*