ثابت نگه داشتن قیمت سیگار با توجیه کنترل قاچاق منطقی نیستبه گزارش روز دوشنبه ایرنا، احمد همتی یکی از عوامل موثر درکنترل مصرف سیگار را افزایش مالیات دانست و از حذف بند الحاقی 7 به تبصره 6 لایحه بودجه 97 که موجب افزایش 35 تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می شود در نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه 97 خبر داد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: این موضوع به دولت ارجاع شد تا بتواند در مورد چگونگی اعمال آن تصمیم گیری کند.

** سن مصرف مواد دخانی در حال کاهش است
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به روی آوردن دانش آموزان به سمت دخانیات ادامه داد: علاوه بر افزایش مالیات، فرهنگ سازی نیز عاملی موثر در کنترل مصرف است؛ متاسفانه سن مصرف مواد دخانی در حال کاهش است و باید علاوه بر توجه به فراهم کردن امکانات و ایجاد مراکز تفریحی مناسب به راهکارهای موثر مانند افزایش قیمت سیگار نیز توجه مناسب داشته باشیم.
همتی در رابطه با نامه سیگار فروشان و توزیع کنندگان مواد دخانی به رییس مجلس مبنی بر تغییر دربندالحاقی 7 به تبصره 6 لایحه بودجه 97 بیان کرد: پیشنهادات مردم و کارشناسان لحاظ خواهد شد اما تصمیم نهایی را نمایندگان در صحن علنی با در نظر گرفتن تمامی جوانب اعمال خواهند کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، در رابطه با اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند که با پایین نگه داشتن قیمت سیگار قاچاق کنترل می شود، گفت: قاچاق در تمامی حوزه ها وجود داشته و با پایین نگه داشتن تعرفه ها قاچاق کنترل نمی شود، بلکه باید با اجرای راهکارهای قانونی و تامین تجهیزات و امکانات به روز و پیشرفته با قاچاق کالا از جمله دخانیات مبارزه کرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ثابت نگه داشتن قیمت سیگار با توجیه کنترل قاچاق منطقی نیست، افزود: قیمت سیگار باید به صورت منطقی و کارشناسی افزایش یابد.
سیام*3061*1724*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*