بررسی زمینه کنترل و ریشه کنی آنفلوانزای پرندگان در همایشی ملیبه گزارش ایرنا، مسئولان برگزاری همایش ملی یک روزه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در پایان این همایش ضمن قدردانی از حضور مسئولین بخش های دولتی و خصوصی، اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان، کلینیسین ها و مرغداران، فرصت ایجاد شده از این همایش مهم را مغتنم شمرده و مواردی را به عنوان بیانیه پایانی ارایه کردند.
در بخش اول این بیانیه به اهمیت جایگاه سازمان دامپزشکی کشوراشاره شد که سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح ملی برای پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی از جمله بیماری های استراتژیک طیور نیازمند تمهیدات ویژه ای است.
لذا به منظور کنترل بحران های ناشی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، لزوم بازنگری در دستورالعمل های سازمان دامپزشکی، به عنوان متولی کنترل و پیشگیری از بیماری های دام و طیور امری ضروری است که با اجرای این امر می توان تلخی تهدیدات اقتصادی و بهداشتی حال حاضر را با بازتعریفی دستورالعمل های این سازمان خدوم، به فرصتی مناسب جهت مقابله با تهدیدهای آینده تبدیل کرد.
در بخش بعدی این بیانیه به آموزش و ترویج یافته های پژوهشی تاکید شده که با توجه به اینکه ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان مرغداری، مرغداران، کلینیسین ها و کارکنان سازمان دامپزشکی با آموزش های مستمر، یکی از مناسب ترین راهکارهای توصیه شده جهت کنترل و پیشگیری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان می باشد و پیشنهاد می شود با تشکیل کارگروهی مرکب از سازمان دامپزشکی، موسسه تحقیقات واکسن وسرمسازی رازی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و سازمان نظام دامپزشکی در اسرع وقت برنامه های جامع ترویج یافته های پژوهشی در سطوح مختلف تعریف گردد و با تعیین ردیف اعتباری مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی، انجام این مهم در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود.
در بخش سوم این بیانیه با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت طیور، آمده که این بخش شامل فعالیت واحدهای غیرمجاز، عدم استانداردهای لازم در زمینه امنیت زیستی و… می باشد که تاکنون خسارات جبران ناپذیری بر پیکره این صنعت وارد نموده است؛ به نظر می رسد چنانجه این مشکل استمرار یابد؛ توفیق موفقیت درکنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان غیر ممکن باشد؛ لذا پیشنهاد می شود با توجه به اینکه خوشبختانه توسعه واحدهای صنعتی اینتگریشن طیور توسط معاونت بهبود امورات دام در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، در این خصوص اجرایی شدن آن بواسطه تامین اعتبار لازم و حمایت های وزارت جهاد کشاورزی با شتاب بیشتری هدایت گردد.
در بخش پایانی این بیانیه به اهمیت بهداشت و سلامت انسانی اشاره شده که زئونوزبودن تحت تیپH5 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از مواردی است که بایستی مورد مداقه ویژه قرار گیرد به گونه ایی که همواره به عنوان یک پتانسیل تهدید سلامت انسانی مورد توجه است.
چنانچه بپذیریم؛ تاکنون هیچ بیماری عفونی همانند آنفلوانزا موجب تلفات گسترده انسانی نگردیده است و در اغلب موارد نقش ویروس آنفلوانزای پرندگان برجسته می باشد؛ لزوم تمهیدات لازم جهت برخورد با این ویروس خطرناک اجتناب ناپذیر است.
لذا پیشنهاد می شود؛ در جریان کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کشور، نقش و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برجسته تر از قبل گردد.
با توجه به بندهای فوق، لزوم استفاده از تمام ابزارهای کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همانند ارتقاء امنیت زیستی، آموزش و ترویج یافته های پژوهشی ، حذف پرندگان آلوده ، اعمال سیستم های قرنطینه پیشرفته و سایر ابزار کنترلی بر اساس نظر سازمانهای ذیصلاح بین المللی امری ضروری است.
پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت اقتصادی و سلامت انسانی این بیماری ‘ طرح ملی مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ‘ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات دولت مصوب شود تا بدینوسیله با تعیین ردیف اعتباری مشخص از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان پرداخت به موقع خسارات به مرغداران و انجام تمامی موارد فوق به شکلی کاملا منسجم محقق گردد.
6156/1535خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*