تعطیلی یک مرکز تخصصی دندانپزشکی توسط تعزیرات حکومتی اصفهانبه گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان روز سه شنبه به نقل از ‘ غلامرضا صالحی ‘ اضافه کرد: این مرکز دندانپزشکی بنابر گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر نداشتن مجوز تعطیل شد.
وی افزود: پس از دریافت این گزارش، پرونده این مرکز متخلف به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع شد و با احراز تخلف توسط رئیس شعبه رسیدگی کننده، حکم بر تعطیلی این مرکز و درج درپرونده پزشکی متخلف صادر گردید.
2093 ** دریافت کننده و انتشار: اصغر دواتگرانتهای پیام /*