پلمپ 10 واحد بازیافتی غیر مجاز در فردیسمرتضی شکوری پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این واحدها درحین گشت و پایش مستمر و شبانه روزی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست فردیس شناسایی و با همکاری شهرداری مشکین دشت و پیگیری از طریق مراجع قضایی با مشارکت اداره اماکن شهرستان پلمب شدند.
وی ادامه داد: اخطار زیست محیطی برای این واحدها صادر شد که پس از بی توجهی به اخطار اداره محیط زیست فردیس تخریب و پلمب شدند.
شکوری پور گفت: این واحدهای بازیافتی باه آتش زدن ضایعات برای منطقه آلودگی‌ زیست محیطی ایجادمی‌کردند
که شکایت مردم را به دنبال داشت .
7413/ 6155خبرنگار: معصومه مهتاب ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*