بیانیه ستاد حقوق بشر درباره خودکشی سید امامیبه گزارش روز جمعه ایرنا از ستاد حقوق بشر، در این بیانیه آمده است: پیرو اقدام به خودکشی کاووس سید امامی که به اتهام جاسوسی تحت پوشش فعالیت های محیط زیستی در زندان بسر می‌بُرد، آقای ‘ اریک سولهایم’ معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس نهاد محیط زیست این سازمان ( یونپ- UNEP) ضمن اظهار نگرانی از این حادثه اشاره می نماید که فعالیت در حوزه محیط زیست بخشی از حقوق بشر است و لذا همه موظف به پاسداری از این حق هستند.
وی همچنین تأکید می نماید که ، مدافعان محیط زیست ایران و سرتاسر جهان باید حمایت و احترام شوند.
این بیانیه می افزاید: با توجه به فضاسازی های وسیع و غیر مستند و خصمانه که در این زمینه شده است ، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران توجه جناب آقای سولهایم را به نکات ذیل جلب می نماید.
1- سازمان ملل و نهادهای تابعه آن واحدهای مردمی (NGO) و یا رسانه ای نیستند، بلکه اساسأ بر پیش فرض متشکل از کشورهای مستقل شده اند، لذا باید ضمن احترام به حاکمیت کشورهای عضو، قبل از هر گونه اظهار نظر رسمی موضوع را با کشور مربوطه در میان گذاشته و نظر رسمی آن کشور را استفسار نمایند. متأسفانه این اقدام نه تنها در این مورد نادیده گرفته شده که بصورت رویه درآمده است!
2- جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأیید ضرورت حمایت و توسعه فعالیت های محیط زیستی ، قویأ نسبت به استفاده پوششی از این فعالیت ها برای مقاصد خصمانه بخصوص تجاوزات نظامی و اقدامات تروریستی هشدار می دهد. از سازمان ملل و نهادهای مربوطه انتظار می رود به آمریکا و تمام کشورهایی که صرفأ از عنوان ‘مدافع محیط زیست’ استفاده نموده و مقاصد غیرقانونی و خصمانه و تجاوز کارانه خود را دنبال می نمایند اخطار جدی بدهند. در حقیقت اعتبار سازمان ملل و نهادهای تابعه آن قربانی حقیقی این سوءاستفاده ها هستند.
3- سوء استفاده وسیع تری در این زمینه با تسامح غیر قابل توجیه سازمان ملل همراه شده است و آن پوشش فعالیت های تروریستی با برچسب ‘مدافعان حقوق بشر’ است. دبیر کل سازمان ملل و همکاران ایشان حتمأ مطلع هستند که در سال های اخیر کسانی که در عضویت سازمان های تروریستی بسیار خطرناکی مانند منافقین، پژاک، کموله، ریگی و امثال آنها بوده اند و مرتکب جنایات متعددی علیه شهروندان بیگناه ایرانی شده اند و مساجد و حسینیه ها را که مملو از عبادت کنندگان بوده است منفجر نموده اند و در گزارش های رسمی (نمایندگان حامل مسئولیت) آن سازمان به عنوان مدافعان حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته اند!
4- میزان تأکید و اهمیت جمهوری اسلامی به مسائل حفظ محیط زیست که منبعث از تعالیم دین مبین اسلام است، از اختصاص حجم وسیع بودجه سالانه به این امر کاملأ روشن است. انتظار ما حمایت صادقانه و بدور از آلودگی های مغرضانه کشورهای خطرناک و دشمن محیط زیست مانند ایالات متحده آمریکا و برخی وابستگان آن است.
در خاتمه این بیانیه آمده است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق تک تک شهروندان خود را که در این بخش شامل متهمین و محکومین دادگاه ها و زندانیان است از جمله وظایف ذاتی خود دانسته و با دقت و همکاری تنگاتنگ با مراجع قضایی ذیربط این مسولیت را دنبال کرده و میکند، امروز در جمهوری اسلامی ایران ستاد حقوق بشر پایگاه اصلی دفاع از حقوق شهروندان است و فعالیت های صادقانه این ستاد باعث شده تا آن، مرجع تظلمات تک تک شهروندان چه در داخل ایران و چه بیرون از مرزها باشد.
اجتمام*1933* 1701
تنظیم: بهروز سلطانیان* انتشار: حمیدقدیمیانتهای پیام /*