تلاش و کوشش در زندگی از تاکیدات دین مبین اسلام استبه گزارش خبرنگار ایرنا، ماموستا ملا عزیز کردبهمنی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مسجد جامع امام شافعی افزود: کار و تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی بسیار پسندیده است و لیکن اگر انسان فقط هدفش کار و کسب درآمد باشد مسلما از اهداف دیگر زندگی دور می شود.
وی اظهار کرد: انسانی موفق است که بتواند به تمام جنبه های زندگی بپردازد و تک بعدی نباشد و در همه ابعاد زندگی تعادل برقرار نماید.
او گفت: ایجاد هماهنگی و تعادل بین کار و امور دیگر زندگی و پرداختن به همه ابعاد وجودی خود و خانواده یک هنر است.
امام جمعه موقت اهل سنت کرمانشاه در ادامه خطبه ها گفت: وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می ‏کنیم می‏ بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد، از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می‏افزاید و او را در نظرش‏ محترم می ‏نماید.
ماموستا کردبهمنی افزود: بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان‏ در نظر خود و دیگران باشد، ذاتاً محترم و شایسته تکریم و تعظیم است.
او اظهار کرد: تمدن های عظیم بشری نیز با همه تنوع و تفاوت هایش، حاصل کار و تلاش بی امان و خستگی ناپذیر آدمیان است.
وی اضافه کرد: اهمیت کار کردن را می توان از 2 جنبه بررسی کرد، نخست اینکه، از جنبه شخصی و تأثیرهایی که بر روان و جسم فرد می گذارد و دیگر از جنبه اجتماعی و اثرپذیری متقابل فرد و جامعه کار تأثیر مثبت بر جسم و جان انسان می گذارد و می تواند به فرد منزلت اجتماعی ببخشد و توازن را میان فرد و جامعه او برقرار سازد.
3033/8066خبرنگار: فرزاد نویدی**انتشار دهنده: علی مولویانتهای پیام /*