مدیرکل: 37 درصد جرایم زندانیان آذربایجان غربی مربوط به موادمخدر استمیرعلی اکبر بنی هاشمی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع مبارزه با مواد مخدر، افزود: با احتساب جرائم غیر مستقیم مواد مخدر بیش از 60 درصد جرائم زندانیان آذربایجان غربی به مواد مخدر مربوط می شود.
وی بیان کرد: سن 80 درصد مجرمان مواد مخدر بین 25 تا 45 سال است.
وی اضافه کرد: 98 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر مرد و 2 درصد نیز زن هستند.
مدیرکل زندان های آذربایجان غربی با بیان اینکه زندان مهاباد حوزه قضایی شهرهای جنوب استان را نیز دربر می گیرد، افزود: مبارزه با مواد مخدر یک عزم ملی و مردمی را می خواهد و فقر اعتقادی، مذهبی، فقر علم، آگاهی و فقر اشتغال و درآمد زایی مهمترین عوامل جرائم مواد مخدر است.
وی با بیان اینکه خانواده زندانیان جزو آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، گفت: طبق تفاهم نامه با ادارات موزش فنی حرفه ای، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع دستی، بیش از 150 نوع کارگاه آموزشی برای اشتغال زندانیان در استان راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: امسال بیش از 400 هزار ساعت نفر در کل زندان های استان آموزش های مختلف داده شده که 300 هزار نفر توانستند مدارک فنی و حرفه ای، کشاورزی و صنعت و معدن اخذ کنند.
فرماندار مهاباد نیز در این جلسه گفت: اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر و درگیر کردن مردم در کاهش آسیب های اجتماعی می تواند نقش اساسی در مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
در این جلسه مصوب شد، پلیس معتادانی که در سطح شهر جمع آوری می کند با تائید و هماهنگی اداره بهزیستی به کمپ های مختلف استان تحویل دهد.
همچنین در این جلسه محمد اکبرنژاد به طور رسمی به عنوان سرپرست جدید زندان شهرستان مهاباد معرفی شد.
شهرستان مهاباد با 237 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.
3093/2093
خبر: پیمان پاکزاد ** انتشار: صابر چهرقانیانتهای پیام /*