مدیریت بحران آب، نیازمند تدوین برنامه ای جامع و فراگیر استبه گزارش ایرنا اسماعیل تبادار، یکشنبه در نشست ستاد احیا تالاب های استان فارس در شیراز افزود: نگرانی و تنگناها در حوزه آب در ابعاد مختلف از جمله کشاورزی، زیست محیطی، تالاب ها و حتی تامین آب آشامیدنی مردم وجود دارد و این مهم بیانگر این است که برای عبور از این بحران به برنامه ریزی، مدیریت دقیق و جامع در این حوزه نیاز داریم.
وی ادامه داد: این برنامه جامع باید شامل ارایه سیاست ها و راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع آب در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن باشد و همچنین به موضوع صرفه جویی، برنامه ریزی مناسب برای جیره بندی آب، بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد و فعالیت های مردمی و احیا تالاب ها به خوبی بپردازد.
استاندار فارس بیان داشت: این برنامه جامع و سند مشترک باید با همکاری سازمان های ذی ربط همچون جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، محیط زیست و منابع طبیعی تدوین شود و بی شک حاصل آن دستیابی به راهکارها، اقدامات و برنامه های مالی مشترک در این زمینه است.
تبادار، افزود: برای برون رفت از بحران آب در استان فارس می توان از توان علمی دانشگاه شیراز نیز بهره گرفت و امیدواریم که با تدوین این سند مشترک و همکاری این مرکز علمی، راهکارهای مناسب عبور از این بحران در فارس عملیاتی و اجرایی شود.
6122 /6118انتهای پیام /*