آموزش متخصصان طب ایرانی در 18 دانشگاه علوم پزشکی کشوربه گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت (وبدا)، محمود خدادوست اظهار کرد: در 18 دانشگاه علوم پزشکی متخصصان طب ایرانی، در هشت دانشگاه علوم پزشکی داروسازان سنتی و در هشت دانشگاه علوم پزشکی دیگر دانشجویان رشته تاریخ پزشکی تربیت می شوند.
وی افزود: اکنون حدود 500 دستیار دکتری تخصصی طب ایرانی در کشور در حال تحصیل هستند اما پیش بینی شده است که وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه کشور، خدمات طب ایرانی را در نظام سلامت ادغام کند و این ادغام به این معنی است که همه دست اندرکاران حوزه سلامت باید با آموزه های طب ایرانی آشنا شوند.
مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: گسترش آموزه های طب ایرانی از سطح خانه های بهداشت تا سطح تخصصی و فوق تخصصی آغاز شده است و علاوه بر اینکه در 9 دانشگاه علوم پزشکی، آموزه های طب ایرانی و حفظ الصحه به بهورزان آموزش داده می شود تا در سطح مردم این آموزه ها را اشاعه دهند، دو واحد درسی نیز برای گروه های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری، مامایی و تغذیه گنجانده شده است.
خدادوست اضافه کرد: دانشجویان باید دو واحد درسی طب ایرانی به عنوان واحد اجباری بگذرانند همچنین یک دوره کارورزی یک ماهه برای دوره انترنی پزشکان عمومی برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مصمم است که طب ایرانی را در نظام سلامت ادغام کند و بنا نیست که با 100 فارغ التحصیل طب ایرانی، اقدام به توسعه این طب کنیم بلکه باید این آموزه ها را در همه سطوح نظام سلامت گسترش دهیم.
مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت یادآور شد: برای پزشکان عمومی دوره های مهارتی استفاده از آموزه های طب ایرانی درنظرگرفته و تاکنون سه دوره در تهران، همدان و مشهد برگزار شده است.
اجتمام**3229**1834انتهای پیام /*