نوبخت: یارانه عقب افتاده مراکز خدمات بهزیستی تا پایان سال پرداخت می شودمحمد باقر نوبخت پس از بازدید از مجتمع توانبخشی معلولان ذهنی تهران در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز سال جاری بیش از چهار هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ماه سال 95 اعتبار بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت یارانه ها افزایش یافت و در حال حاضر ماهانه سه هزار و 800 میلیارد تومان به این مجموعه ها یارانه اختصاص پیدا می کند.
وی در رابطه با حذف یارانه 24 میلیون نفر در بودجه سال آینده اظهار کرد: پرداخت یارانه در قانون بودجه 96 وجود داشت و به همین خاطر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست طی ماه های گذشته علاوه بر چهار و نیم میلیون نفر که یارانه آن ها قطع شده بود یارانه یک و نیم میلیون نفر را مجددا برقرار کند، بنابراین سیاست دولت بر این نیست کسانی که یارانه استفاده می کنند آن را قطع کند.
نوبخت گفت: البته می توانیم بگوییم همه 78 میلیون نفر یارانه بگیر از نظر دولت لزوما مستحق دریافت یارانه نیستند و ممکن است برخی خود را مستحق بدانند ولی دولت علاقه مند است یارانه ها را به افراد نیازمند پرداخت کند و یارانه آنها را بیشتر کند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت کاهش فقر مطلق در سال آینده است، اظهار کرد: معتقدیم افرادی باید یارانه شان افزایش تا به سقف مستمری برسد و به همین جهت نهادهای حمایتی شناخته شده و اقشار دیگر که نیازمند پرداخت یارانه هستند یارانه شان پرداخت خواهد شد و این طور نیست که کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند آن را قطع کنیم چرا که برخی نمایندگان از این مساله گله مند بودند.
نوبخت افزود: سیاست دولت استمرار وضع موجود است و موظف هستیم آرامش جامعه را حفظ کنیم و مردم را دچار نگرانی نکنیم و کسانی که در سال 96 یارانه دریافت می کردند عینا در سال 97 هم یارانه دریافت خواهند کرد.
سخنگوی دولت از رسانه ها خواست که اخبار یارانه را به گونه ای منتشر کنند که مردم دچار اضطراب نشوند به گونه ای که تا مساله حذف یارانه بیان می شود این گونه گفته می شود که این اجازه از طرف دولت داده شده ولی در این سیاست مجلس هم از دولت حمایت خواهد کرد و اگر محرز شد کسانی مستحق دریافت یارانه نیستند یارانه آنان قطع خواهد شد و هر مقدار صرفه جویی شود به افراد نیازمند پرداخت خواهد شد.
سیام**1053**9121**1545انتهای پیام /*