خاکسپاری 2 شهید گمنام در اسفراینبه گزارش ایرنا، پیکر این 2 شهید دوران دفاع مقدس ازمحل چهارراه 22 بهمن دیار دارالقرآن خراسان شمالی تا مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی تشییع شد.
پیکر این شهدا پس از وداع باشکوه اقشار مختلف مردم با این قهرمانان سرفراز، در محوطه مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین آرام گرفت.
این شهدا عصر سه شنبه با استقبال گرم مردم شهرستان اسفراین وارد این شهر شده بود.
شهرستان 120هزار نفری اسفراین در جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد که در دوران 8سال دفاع مقدس 432 شهید تقدیم نظام کرده است.
7189/ 6042انتهای پیام /*