ظرفیت مرکز نگهداری معتادان متجاهر افزایش می یابدسید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان اضافه کرد: اداره کل بهزیستی مکلف به تعمیر و آماده سازی این مرکز است و اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این مرکز را نیز از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور پیگیری و جذب کند.
وی ادامه داد: استانداری همدان نیز اعتباری برای افزایش ظرفیت این مرکز پیش بینی کرده است با این وجود نباید منتظر رسیدن اعتبار بود بلکه باید کار را شروع کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: امر پیشگیری و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر باید اجتماعی شود تا بتوان از ظرفیت تمامی اقشار جامعه بهره گرفت.
شاهرخی افزود: اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مکلف به بستر سازی برای حضور و مشارکت مردم در امر مبارزه با مواد مخدر هستند.
وی تاکید کرد: اعضای این شورا نباید به انجام عملیات مبارزه و مقابله ای و انجام کار اداری اکتفا کنند بلکه باید فعال کردن مردم در قالب سمن ها مدنظر باشد.
وی ادامه داد: مشارکت و حضور مردم در هر عرصه ای توفیق را به همراه داشته است بنابراین باید در برنامه ریزی ها بستر بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد.
وی طرح ساماندهی تپه پیسا را ایده خوبی دانست و افزود: میراث فرهنگی ، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداری نسبت به تعیین تکلیف این محدوده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در ساماندهی این محل باید به طور حتم ضوابط شهری و مسایل امنیتی و انتطامی لحاظ شود و در این باره معاونت عمرانی روند کار را تسریع کرده و تمامی موانع اداری رفع شود.
معاون استاندار همدان گفت: 10 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی در بین دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر توزیع شده است.
وی افزود: 50 درصد اعتبارات این حوزه تخصیص یافته و مابقی آن آماده پرداخت است و تا یک ماه آینده دستگاه ها نسبت به جذب اعتبار باید تلاش کنند.
مرکز ماده 16 سال 92 با هدف جمع آوری، ساماندهی و درمان معتادان متجاهر در استان همدان راه اندازی شد و در این مرکز معتادان متجاهر و فاقد مکان که با حضور در سطح شهر چهره نازیبایی را به نمایش گذاشته یا با انجام اعمال ناشایست آثار ناخوشایندی در امنیت و آرامش مردم ایجاد می کنند، نگهداری می شوند.
مسئولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد از تیرماه امسال به بهزیستی واگذار شد و ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها نقش سیاستگذاری دارد.
7526/2087انتهای پیام /*