رییس CSR اتحادیه اروپا: دولت ها باید قابلیت سازگار شدن با تغییرات را برای جوامع خود فراهم کنندبه گزارش ایرنا مارتین روز یکشنبه در نخستین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی دولت و توسعه پایدار(CSR) در گیت بوستان اهواز اظهار کرد: هم اکنون در بیش از 44 کشور دفتر CSR فعال بوده و حدود 99 کشور نیز برای شکل گیری به این روابط و حرکت ها با ما همکاری داشتند.
وی با بیان اینکه در این دفاتر از تجارت بین کشورها حمایت می شود افزود: ابزاری را بر اساس استاندارهای جهانی طراحی کرده ایم تا به روابط CSR دسترسی پیدا کرده و تاثیر آن را بر محیط زیست، جامعه و اقتصاد بررسی کنیم.
رییس CSR اتحادیه اروپا ادامه داد: در این زمینه چالش هایی وجود دارد که برای رسیدن به موفقیت درصدد رفع آنها هستیم.
وی بیان کرد: منابع نفتی پس از استفاده، دیگر قابلیت تجدید یا استفاده دوباره را ندارند و به همین دلیل باید از این منابع در راستای تحقق و رسیدن به یک پایداری در اقتصاد بهره مند شویم.
مارتین ادامه داد: اکنون 20 درصد خودروهای موجود در کشور نروژ الکتریکی بوده و در کشور اتریش خودروها به صورت کامل از انرژی الکتریکی استفاده می کنند که این امر آلودگی زیست محیطی را به حداقل ممکن می رساند.
وی بیان کرد: در کشور اتریش منابع بسیار زیادی از انرژی هیدرولیکی وجود دارد اما برای تامین نیاز خود از الکتریسیته بهره مند می شویم.
رییس CSR اتحادیه اروپا گفت: سرمایه های اجتماعی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه های اقتصادی و مالی را دارند و این سرمایه های اقتصادی تنها به کمک سرمایه های اجتماعی موجودیت پیدا می کنند.
فرماندار اهواز نیز اظهار کرد:مسئولیت های اجتماعی که در حوزه فعالیت عمرانی صورت می گیرد ، در جای خود بسیار با اهمیت بوده و با توجه به اینکه یکی از این ابعاد، بعد انسانی و جغرافیایی است، باید از منظر خاص به آن پرداخته شود.
نبی اله خون میرزایی ادامه داد: وجه نخست محور توسعه، نیروی انسانی بوده که نیاز است در این مسئولیت های اجتماعی، توجه ویژه ای به نیروی انسانی شود.
وی گفت:حفظ محیط زیست نیز از ضرورت های بسیار مهم پایدار ماندن توسعه است که در این زمینه نیز آموزش نیروی انسانی و حفظ سرمایه انسانی از ضرورت ها است.
خون میرزایی بیان کرد: عمده اشکالات در خصوص مسئولیت های اجتماعی نگاه تک بعدی به مفهوم توسعه است اما تاکنون از این منظر که انسان و سرمایه ی انسانی را به عنوان محور توسعه ببینیم، به موضوع نگاه نکرده ایم.
فرماندار اهواز انسان را محور توسعه و محیط زیست را یکی از ضرورت های توسعه پایدار برشمرد و گفت: حفظ انسان یعنی تعهدات اجتماعی خود را در مقابل انتظارات و جلوگیری از شکاف اجتماعی ، فاصله بین نسل ها، احساس ناامیدی و حقارت و پدیده هایی مانند حاشیه نشینی و دیگر تبعات آن در نظر داشت اما اکنون از این مسایل غفلت کرده و تنها از نگاه تولید به آن توجه کرده ایم.
این همایش یک روزه با حضور فاطمه دانشور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران ،مارتین رئیس CSR اتحادیه اروپا ،کیم سئونگ هو سفیر کره جنوبی در ایران و جمعی از مدیران استانی و کشوری برگزار شد.
7152/ 6037انتهای پیام /*