٤١ هزار کارگر ساختمانی خوزستان زیر پوشش تامین اجتماعی رفتندبه گزارش ایرنا محمود یارعلیزاده چهارشنبه در نشست تخصصی کارشناسان ارشد فنی امور بیمه شدگان خوزستان افزود : کارگران ساختمانی که در ردیف قشر زحمتکش و فاقد حمایت بیمه ای کشور بودند در دولت تدبیر و امید به تدریج و با هدف حمایت از قشر مولد و نیروی در معرض خطر و حادثه زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار گرفتند.
وی گفت: کارگران ساختمانی پس از ثبت نام و ارائه کدملی و تکمیل مدارک شناسایی با پرداخت حق بیمه با نرخ هفت درصد مشمول این قانون می شوند ولی باید حق بیمه هر ماه خود را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به شعب تامین اجتماعی پرداخت کنند.
مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان گفت: کارگر ساختمانی به فردی که به نحوی در رابطه با ایجاد ، توسعه ، تجدید بنا ، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه و بازنشستگی نیست اطلاق می شود و این افراد با داشتن کارت مهارت معتبر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند با ارائه دیگر مدارک و مستندات نسبت به بیمه پردازی اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان افزود: تعهدات قانونی قابل ارائه به کارگران ساختمانی با حمایت در برابر حوادث و بیماری ها ، پرداخت غرامت دستمزد ، پرداخت مستمری از کار افتادگی ، بازنشستگی و فوت است که بیمه شده کارگر ساختمانی ، در صورت احراز شرایط می تواند از این مزایا استفاده کند.
به گفته یارعلیزاده 23درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را دولت می پردازد.
استان خوزستان به لحاظ حوادث کار در رتبه اول کشور قرار دارد و از این حیث نیروی کار فعال استان به علت رعایت نکردن استانداردهای کاری و ایمنی همواره در معرض خطرات جانی و معلولیت های ناشی از حوادث کاری قرار دارد.
از جمعیت 4.7میلیون نفری استان خوزستان ، 2.8میلیون نفر معادل 59درصد کل جمعیت استان زیرپوشش خدمات درمانی ، بیمه ای و حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
/6002/6065انتهای پیام /*