تاکید هیات رئیسه شورای شهر کلانشهرها بر بازنگری قانون شهرداریهابه گزارش ایرنا، هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در این بیانیه تاکید کردند: تحول در نظام مدیریت شهری ایران ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاستگذاران و فعالان عرصه تصمیم گیری کلان است. آنچه در این حوزه ضروری است پیگیری سیاستهای کلان نظام در زمینه تمرکززدایی، واگذاری وظایف، گسترش سطوح محلی نظام مدیریت سرزمین و نیز ایجاد پایداری مالی در اداره امور محلی است.
این بیانیه برای حل مشکلات کلانشهرها پیشنهاد کرد: ظرفیت کمیسیون هشتم کلانشهرها برای حضور شهرداران کلانشهرها در نشستهای هیات دولت به صورت دوره ای فعال شود و جایگاه شوراها در قانون اساسی به عنوان شورای شهر و نه شورای شهرداری(مواد 100 تا 106 و اصل هفتم قانون اساسی) پیگیری شود.
‘استفاده از ظرفیت شوراهای فرادست(شهرستان و استان) برای پیگیری امور از دستگاهها و سازمانهای خدمات رسان، استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها برای ارسال طرح و لایحه، پیگیری قانون جامع مدیریت شهری بر اساس تحقق ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری توسط دولت و ایجاد دبیرخانه مشترک هیات رییسه و روسای کمیسیونهای کلانشهرها و برگزاری نشست ادواری در هر یک از کلانشهرها به صورت فصلی’ از دیگر پیشنهاداتی مطرح شده در این بیانیه است.
‘طرح مشکلات و مسائل مدیریت شهری با مسئولان سه قوه و سازمانهای ذیربط به منظور مشارکت شهرداران، مدیران و کارشناسان شهرداریهای کلانشهرها حسب مورد در تصمیم‌ گیریهای مرتبط از طریق شورای عالی استانها’ دیگر پیشنهادهای مورد نظر هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرها در بیانیه پایانی نشست آنها در مشهد است.
همچنین ‘احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیا و بازسازی، تعیین و تکلیف میزان حمایت وزارت خانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور در خصوص سیاستهای تشویقی در حمایت از احیاء بافتهای فرسوده، پیش بینی احیاء 10 درصد احیاء بافت فرسوده’ نیز از بندهای این بیانیه است.
اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در بیانیه پایانی خود بر ‘سامانبخشی مناطق حاشیه نشین از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چهارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر و عضویت هر کلانشهر در یکی از کمیسیونهای تخصصی و ارسال همه گزارشها به دبیرخانه’ نیز تاکید کردند.
نشست اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور شامل مشهد، شیراز، قم، اصفهان، تهران، اهواز، تبریز و کرج به مدت یک روز در مشهد برگزار شد. دومین نشست اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور سال آینده در شیراز برگزار می شود.
7507/1858انتهای پیام /*