یک پزشک متخصص در تعزیرات حکومتی اصفهان محکوم شد‘ غلامرضا صالحی ‘ روز یکشنبه با اعلام این خبر به ایرنا گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تایید کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پرونده تخلف پزشک متخصص جراحی عمومی مبنی بر دریافت زیر میزی برای رسیدگی به شعبه ششم بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع شد.
وی اظهار کرد: تخلف این پزشک متخصص توسط رییس شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت و باتوجه به دفاعیات متهم و احراز تخلف برای شعبه، این پزشک علاوه برمحکومیت به استرداد مبلغ چهار میلیون تومان اضافی به شاکی به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان جریمه در حق دولت نیز محکوم شد.
در 11 ماهه امسال، اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به حدود 23 هزار پرونده در سه بخش کالا و خدمات، بهداشتی، درمانی و دارویی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی کرد.
براساس اعلام اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان آمار ورودی پرونده ها در بخش کالا و ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش، در بخش بهداشتی، دارویی و درمانی 36 درصد افزایش و در بخش قاچاق کالا و ارز 6 درصد کاهش یافته است.
ت/6994 / 2093انتهای پیام /*