نماینده یونیسف از حمایت‌های ایران در پیگیری امور کودکان قدردانی کردبه گزارش روز دوشنبه ایرنا، «ویل پارکس» نماینده یونیسف در تهران در دیدار «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس در امور بین الملل مجلس شواری اسلامی این مطلب را بیان کرد.
نماینده یونیسف در تهران در ادامه این دیدار گفت: همکاری دولت ها با یونیسف در سراسر جهان به ویژه در مناطق بحرانی در بهبود اوضاع کودکان تعیین کننده است.
نماینده یونیسف در تهران اظهار داشت: ما از شما انتظار داریم به حمایت ها و تلاش های خود در حمایت از کودکان ادامه دهید تا این صداها شنیده شود.

**تاکید بر اهمیت نقش یونیسف در حمایت از اوضاع کودکان و زنان در مناطق بحرانی
«حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس درامور بین الملل مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به حقوق کودکان و زنان بر اهمیت نقش یونیسف در حمایت از اوضاع کودکان و زنان و اقدامات انسان دوستانه در مناطق بحرانی از جمله یمن، لیبی، ‌افغانستان و میانمار تأکید کرد.
به گزارش خانه ملت، دستیار ویژه رئیس درامور بین الملل مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: حضور و فعالیت گروه های تروریستی در جهان وضعیت کودکان، زنان و در نهایت صلح در جامعه جهانی را با خطر مواجه می کند.
سیام*3061*1449انتهای پیام /*