کاهش سانسور موجب اقبال کمتر مردم به رسانه های دروغ پرداز می شودبه گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا، مهرداد خدیر روز دوشنبه درهمایش ملی رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی درخدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی درمحل دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان نشست اخبارجعلی و شایعات رسانه ای در مواجهه با بلایای طبیعی افزود: دروغ در فضایی ایجاد می شود که آزادی نیست و باید سانسور را کم کرد تا بتوانیم مردم از خبرهای جعلی هم دور شوند.
وی اظهارداشت: یکی از بحران های ما استفاده بی دلیل از کلمات است که باید از این موضوع نیز جلوگیری کرد.
وی در ادامه با بیان این که متاسفانه جامعه تا حدودی متوقع و لوس شده است، اضافه کرد: باید مردم از اطلاعات و اخبار درست بهره مند شوند و در این زمینه تلگرام به عنوان یک موفقیت بی نظیر است.
خدیر ادامه داد: تلگرام به عنوان ابزاری برای آگاهی است و ایران را می تواند متحول کند و من این ابزار اطلاعاتی و شبکه اجتماعی را تقدیس می کنم.
وی اضافه کرد: با اینکه من روزنامه نگارم و تیراژ روزنامه ام بخاطر تلگرام کاهش یافته است اما به عنوان یک شبکه اجتماعی آن را قبول دارم.
وی با بیان این که تلگرام را متهم نکنید، اظهارداشت: این شبکه اجتماعی ابزار مفیدی است و تعداد مخاطبان را شاید به بیش از ٢٠ میلیون نفر رسانده است.
وی معتقد است اکنون زمان تقدیس و تکریم از این ابزار اطلاعاتی است.
این عضو شورای سردبیری سایت عصرایران گفت: رسانه ها وحتی مردم باید در مقابل اعداد غیرواقعی برخیزند و اعتراض کنند و اعلام کنند که این آمار غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: همانطوری که حدود دو سال گذشته یکی از مقامات بلندمرتبه کشور زمانی که رئیس مادام العمر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آماری را ارائه داد اعلام کرد که آمار را جمع زده و اگر اینگونه باشد تهران باید تبدیل به جنگل شود، همه باید اینگونه باشیم.
همایش ملی رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی در خدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی در محل دانشگاه علامه طباطبایی به مدت یک روز با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران، سیدضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامس و نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو حضور دارند.
در این همایش چهار پنل تخصصی ‘ مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی، پنل رسانه های اجتماعی، ارتباطات ریسک، ارتباطات بحران ، پنل رسانه های جدید و ارتباطات ریسک و ارتباطات بحران و پنل اخبار جعلی و شایعات رسانه ای در مواجهه با بلایای طبیعی نیز برگزار شد.
اجتمام *1724* ٧٢٦٨انتهای پیام /*