11 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد کازرون تحویل داده شدپرویز شفیعی، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برای خرید این واحدهای مسکونی چهار میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده و تا پایان سال 96 نیز پنج واحد مسکونی دیگر به مددجویان زیرپوشش این نهاد حمایتی واگذار خواهد شد.
وی اضافه کرد هم اینک 80 مدد جوی دیگر این کمیته در نوبت تحویل واحد مسکونی قرار دارند که امیدواریم خیران نیز در این زمینه همکاری و مشارکت کنند.
شفیعی اظهار داشت: همزمان با واگذاری این 11 واحد مسکونی به مددجویان، 12 واحد مسکونی بهسازی شده روستایی که اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال برای آنها صرف شده، آماده تحویل است.
رئیس کمیته امداد شهرستان کازرون ادامه داد: از ابتدای سال 96 تا کنون 138واحد مسکونی متعلق به مدد جویان این کمیته با بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تکمیل و تعمیر شده است.
شهرستان کازرون در فاصله 120کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.
7372 /6118انتهای پیام /*