توصیه هایی از جنس امنیت برای چهارشنبه پایان سالبرخی بی احتیاطی ها و توجه نکردن به توصیه های ایمنی شب چهارشنبه پایان سال به لحاظ جسمی، روحی و مالی برای فرزندان و خانواده ها غیرقابل جبران است و سال ها تلخ کامی را در زندگی انسان جایگزین شادی ها می کند.
مهرداد بابایی رییس اورژانس استان البرز روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا توصیه هایی را برای امنیت بیشتر خانواده ها ارائه کرد و اظهار داشت:هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی وسهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین وغیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: خانواده ها می توانند نقش مهمی را در پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال ایفاء کنند.
بابایی اظهار داشت:ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال، در بدو امر برای گروه سنی نوجوان وجوان جالب نباشد، چرا که آنها مجبـورند محدودیت هایی را درانجام این تفریح خطرناک متحـمل شوند،ولی می تـوان با نشان دادن اهمیـت موضـوع و اینـکه حوادث مربوطـه می توانـد تهدیـد کننـده سلامت آنها باشد،آموزش در این زمینـه را برای آنها جالب تـر کرد.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی البرز گفت: باید کودکان ونوجـوانان را تشـویق کرد که از حوادث درک خوبی داشتـه باشند.
وی ادامه بیان کرد: کودکان و نوجوانان بیشترین افرادی هستند که از خطرات مواد محتـرقه درامان نیستند و باید آنان را هوشیار و آگاه کرد.
وی به خانواده ها توصیه کرد که در شادی های فرزندان خود مشارکت کنند تا همیشه نظاره گر گل خنده هایشان باشند و آنان را تنها رها نکنند.
بابایی از خانواده ها خواست به توصیه های زیر توجه کنند:
– فرزندان را باید در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی کرد و از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان اکیدا جلوگیری شود.
– از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی خودداری شود.
– حتی الامکان برای روشن کردن آتش از محل های تعیین شده توسط شهرداری منطقه استفاده کنید.
– در هنگام برپایی آتش در داخل یا خارج از ساختمان از دسترسی به کپسول اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه اطمینان حاصل نمایید.
– مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار افراد باشید و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس 110 اطلاع دهید.
– از سوزاندن وسایل یا مواد غیر متعارف مانند لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جدا خودداری نمایید.
– از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست های برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگ های عمومی خودداری کنید.
– از برپایی آتش های حجیم و غیر قابل مهار خودداری شود.
– نگهداری مواد محترقه غیر استاندارد از قبیل اکلیل و سرنج و … غیر مجاز و برخلاف قانون بوده و می تواند خسارات جبران ناپذیری برای خود و دیگران به همراه داشته باشد.
– با رعایت حقوق شهروندی از پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن و بد منظر کردن سیمای شهر می گردد، خودداری نمایید.
– از حمل مواد محترقه حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداً خودداری کنید.
– در صورت نگهداری مواد محترقه، حتی کم خطر حتماً آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
– مواد محترقه را به طرف افراد دیگر پرتاب نکنید.
– هیچگاه مواد محترقه را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
– از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن در واحدهای مسکونی، معابر، کوچه و خیابان خودداری نمایید.
– گاهی جوانان و نوجوانان جهت تهیه مواد محترقه به فروشگاههای رنگ و مواد شیمیایی مراجعه می کنند لذا به فروشندگان این قبیل مواد توصیه میشود که اکیدا از فروش مواد آتش زا به این گروه سنی خودداری کنند.
– از پرتاب نمودن ظروف تحت فشـار از جمله کپسـول، اسپری، حشـره کش ها و غیره در آتـش خودداری نمایید.
نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی:
بر اسـاس آخرین آماردر حدود 6.8 درصد از حوادث در حال تهیه و ساخت مواد محتـرقه به وقوع می پیوندد پس باید خود را برای رویارویی با آتش سوزی آماده نمود.
1 -سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزی برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کاملاً حیاتی است.
2 -همان طور که میدانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد، بنابراین بلافاصله آتش نشانی 125و اورژانس 115 را خبرکنید و تا آنجا که می توانید، اطلاعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.
3 -سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید.
4 -با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید.
-به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشویدمگر آن که مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید.
6 -قبل از فرار ازاتاقی که در آن بسته است، در را لمس نمایید. اگر در داغ باشد از خروجی های دیگراستفاده کنید.
7-اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده اید فوراً به اتاقی که دارای پنجره است بروید و در را ببندید سپس پتو یا فرش را طوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آنگاه از طریق پنجره تقاضای کمک کنید.
8-اگر دود، حرارت یا شعله های آتش مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است در را ببندید و در اتاق بمانید. ت
نها با استفاده از پارچه سفید از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با آتش نشانی (125 (تماس بگیرید و موقعیت خود را خبر دهید.
9-زمانی که در جریان حریق واقع می شوید با حفظ خونسردی تمام تهویه های ساختمان راخاموش کنید تا به این ترتیب از ورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود.
10-ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا پوشش های دیگر خفه کنید.
11 -امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده اند باید لباس های دارای الیاف مصنوعی وپلاستیکی را از خود دور کنند.
نکات ایمنی در نجات مصدوم از اتاق پر دود:
1-ابتدا مطمئن شوید برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی اندازید.
2 -طناب نجات را به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهید.
3 -روشـی از نشـانه های قراردادی بین خود و کسـی که طناب را در دست داردبرقرار کنید تا زمانی که علامت دادید شما را بیرون بکشد. بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در حالت کشیده نگه دارید و در هنگام خطر آن را شل کنید تا فردمتوجه خطر شود و شما را بیرون بکشد.
توجه: بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهای سمی
-اگر تنفس مصدوم قطع شده بلافاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به
بیمارستان برسانید.
5 -مصدوم را با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی به سرعت به سمت در خروجی بکشید. لباس آتش گرفته مصدوم را با استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید.
6 -اگر لباس سوخته به پوست مصدوم چسبیده سعی نکنید آن را جداکنید.
کمک های اولیه:
کمکهای اولیه در سوختگی:
– وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید. برای این منظور ابتدا از باز بودن راه های هوایی و تنفس صحیح اطمینان حاصل کنید.
2 -در صورتی که مصدوم بیهوش است سر او را عقب بکشید تا زبان موجب انسداد راه های هوایی نشود.
3 -اگر مصدوم نفس نمی کشد و نبض ندارد عمل احیاء(تنفس مصنوعی همراه با ماساژ قلبی) را آغاز کنید.
4 -ناحیه سوخته را با آب سرد شست و شو دهید و بدین طریق آن را خنک کنید.
-ساعت، گردنبند،دستبند، انگشتر، کمربند و کفش های مصدوم را در آورید.
6 -به خاطر داشته باشید که اگر لباس مصدوم به پوست ناحیه سوخته چسبیده است لباس را از پوست جدا نکنید بلکه لباس را از دور تا دور محل چسبیده قیچی کنید.
در صورت آسیب دیدن چشم و یا پلک ها:
1 -از مالیدن چشم ها و پلک ها خود داری کنید.
2 -حتما“ در اولین فرصت به اورژانس چشم پزشکی مراجعه کنید. زیرا در بعضی مواقع آسیب های چشمی در مراحل اولیه علائم زیادی ندارند و ظاهر بدی ایجاد نمی کنند اما می توانند حوادث ناگواری برای چشم ایجاد کنند.
3 -چشـم فرد آسیب دیده را با یک وسـیله در دستـرس مانند لیوان های یک بار مصرف یا مقوائی که به شکل مخروط در آورده اید بپوشانید. نیازی به گذاشتن دستمال، پنبه یا گاز روی چشم وجود ندارد.
4 -از هیچ گونه پماد یا قطره چشمی استفاده نکنید و چشم ها را نشوئید زیرا استفاده از آنها می تواند آسیب وارده به چشم را شدیدتر کند.
5 -ازمصرف آسپیرین، ایبوبروفن و مواد مشابه تا رسیدن به اورژانس چشم پزشکی خودداری کنید.
6 -سعی کنید مواد غذائی به بیمار ندهید تا در صورت نیاز به جراحی بتوان در اولین فرصت این کار را انجام داد.
استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد. حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که در تهیه و ساخت موادمحترقه مشارکت دارند، رخ دهد بلکه ممکن است برای کسانی که به بازی و تماشا مشغولند نیز اتفاق بیفتد.
در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن 115 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و 125 سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهید.
بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس عوض نکنیم.
7410/1535انتهای پیام /*