تدوین و اجرای 100 پروتکل خرید خدمت در استان هابه گزارش روز جمعه ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، طاهر موهبتی در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور درباره وضعیت منابع این سازمان،افزود: این سازمان درپایان سال ٩٥، با ٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان زیان انباشته و هزارو ٧٠ میلیارد تومان عدم وصولی مواجه شد. با توجه به شرایط موجود، بدهی ما تا پایان سال ٩٦، به حدود٩ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: با مصوبه مجلس به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی، ٤ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان از طریق اوراق به سازمان بیمه سلامت اختصاص داده خواهد شد که با در نظر گرفتن قدرت خرید، عملا اثر آن ٣ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان می‌شود.
رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با مناسب ندانستن بودجه سازمان بیمه سلامت در سال آینده، اظهارکرد: این بودجه حتی نسبت به آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، نسبت به تخصیص و عملکرد تاخیر جدی دارد.
موهبتی به تاثیر درباره دریافت حق بیمه در کسری سازمان، گفت: درصد حق بیمه سازمان باید به درستی تعریف شود. در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی 9 درصد به عنوان حق بیمه کسر می شود و در بیمه سلامت این عدد 7 درصد است. این در حالی است که حداقل بگیر سازمان 85 درصد است که همین موضوع یکی از دلایل اصلی کسری منابع سازمان محسوب می شود.
وی بیان کرد: براساس محاسبه نرخ رشد هزینه و درآمد، اگر بخواهیم با همین روش اقداماتمان را ادامه دهیم کاملا روشن است که با چه اتفاقاتی در سال آینده مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اضافه کرد: ما انتخاب چندانی نداریم. اگر همین راه را ادامه دهیم بزودی شاهد بدهی‌های 20 ماهه خواهیم بود که اعتراض داخل دانشگاه‌ها و شرکای کاری را در پی خواهد داشت که هیچ عاقلی چنین توصیه‌ای را نمی‌کند.
موهبتی با بیان اینکه لازم است به منظور مدیریت منابع آزمون وسع صورت گیرد تا مشخص شود چه افرادی باید از بیمه رایگان برخوردار شوند، گفت: یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که با راه‌اندازی سایتی در کمیته امداد امام خمینی(ره) بر روی دفترچه کسانی که باید به صورت رایگان تحت پوشش قرار گیرند، عنوان حمایتی یا کمیته امداد درج شود.
وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که جمعیت کثیری از افرادی که به بهانه محرومیت تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند، کاهش یابند. در صورتی که 50 درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق سازمان با پرداخت سرانه حق بیمه مشارکت مالی داشته باشند، حداقل 10 هزار میلیارد تومان تزریق منابع صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: کاهش قیمت بسته خدمات درمانی نباید به صورت شعاری مطرح شود بلکه باید درعمل این اقدام را انجام دهیم. همچنین اجرای گایدلاین ها یکی از مواردی است که در زمینه مدیریت هزینه بسیار به آن توصیه می شود. با توصیه نمی توان مدیریت هزینه انجام داد بلکه با اجبارهم که شده باید این اقدام صورت گیرد. موضوع دیگری که لازم است که به آن توجه کنیم این است که ما نباید بیشتر از منابع موجود سازمان هزینه کنیم؛ در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در انبار دولت محسوب شده و اعمال مجازات از سوی مرجع قضایی را در پی دارد.
وی ادامه داد: وزیر بهداشت در سخنان خود تاکید کرد که بیمه نباید حتی یک ریال کسری داشته باشد. برای رسیدن به این هدف بزرگ بیمه به عنوان خریداردرمان و دانشگاه‌ها به عنوان ارائه دهنده بخش قابل توجهی از خدمات باید همکاری و هم گامی داشته باشند درغیر این صورت هر دو دچار آسیب خواهند شد.راه سختی پیش رو داریم اما باید براساس قانون و اعتباراتمان عمل کنیم.
موهبتی با اشاره به اینکه این سازمان در سال 97، 9 هدف کلی را پیگیری خواهد کرد، گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت و ایجاد خریدار واحد یکی از اقداماتی است که به طور جدی انجام خواهیم داد. ما باید اهداف بالادستی از جمله خرید راهبردی، مشارکت در نظام استقرار نظام ارجاع،اجرای راهنمای بالینی، پوشش اجباری همگانی، تامین منابع پایدار، افزایش کارایی ، استقرار کامل سامانه الکترونیک را به درستی اجرا کنیم.
اجتمام**٧٣٢٩**1193 /1449انتهای پیام /*