زن، زیربنایی ترین پایه های اخلاقی را در یک جامعه رقم می زندبه گزارش خبرنگارحقوقی قضایی ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی شنبه شب در برنامه گرامی داشت روز زن و مقام مادر که با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این مطلب را اعلام کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این که اسلام کار کردن زنان در سطح جامعه را مجاز و همیاری آن ها را در زندگی مشترک ضروری می داند، اظهارکرد: بانوانی که در بیرون از منزل فعالیت می کنند و بعضی از آنان مسئولیت سنگینی را هم برعهده دارند، هیچگاه از نقش بزرگی که برای تربیت فرزندان عهده دارهستند، غافل نبوده اند.
وی ادامه داد: این بانوان نیز درعرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کارمی کنند و هم تربیت انسان ها بر عهده آنان است.
دشتی اردکانی گفت: جایگاه زن در اسلام جایگاه ویژه ای است طوری که پیامبر حتی با زنانی که ایشان را آزار می دادند، با احترام رفتار می کردند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره نقش زنان در جامعه حقوقی قضایی افزود: امروز خوشبختانه شاهد فعالیت بیشتر زنان در عرصه های حقوقی قضایی هستیم طوری که زنان در جامعه اسلامی به مقام و جایگاه قاضی رسیده اند و از دیگر سو، در وکالت، سردفتری و فعالیت های حقوقی هم نقش قابل توجهی دارند.
دشتی اردکانی با استناد به قانون اساسی گفت: بند 9 اصل سوم قانون اساسی به بحث رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است، پرداخته و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.
وی ادامه داد: اصل 20 و اصل 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است؛ آنچه می‌تواند برای زنان تحول ایجاد کند کارآیی زنان در جایگاه‌ها است.
اجتمام*1724* 7329انتهای پیام /*