هوای شهر سنندج در شرایط ناسالم قرار گرفتبه گزارش ایرنا و بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، شاخص کیفیت هوا براساس ذراتی با قطر کوچکتر از 2.5 میکروگرم عصر یکشنبه به 151 pm2/5 رسید بنابراین هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.
اطلاعات ایستگاه سنجش نشان می دهد که هوای سنندج در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 امروز یکشنبه 20 اسفند نیز با 158 پی ام 2/5 در شرایط ناسالم بوده است.
این شرایط مقداری بیش از سه برابر حد مجاز یا وضعیت هوای پاک قرار دارد که در مقایسه با دیگر استان ها بالاتر از تمام مراکز استان های کشور از نظر میزان آلودگی است.
خارج نشدن غیر ضروری از منزل، کاهش فعالیت بیماران قلبی و ریوی و مبتلا به آسم بویژه در فضای باز، کاهش فعالیت های بدنی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی از رفتارهای تاکید شده در وضعیت هشدار آلودگی هوا است.
بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از 50 باشد هوا پاک، اگر 51 تا 100 باشد هوا سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و بیشتر از 301 خطرناک تلقی می شود.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در شهرستان های سقز، قروه و سنندج دستگاه سنجش آلودگی و کنترل کیفت شاخص هوا نصب کرده است.
6108/9102انتهای پیام /*