پروژه های سودآور در بافت های فرسوده تعریف شودبه گزارش ایرنا، اکبر ترکان پنجشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در شیراز افزود: بخش بزرگی از بافت فرسوده شهری در اغلب شهرهای کشور تاریخی و یا در حاشیه شهرها قرار دارد و محلاتی است که بدون اصول شهرسازی و ایمنی لازم ساخته شده که از ابتدا مبنای آن مطالعه شده نبوده و این بافت ها در حال حاضر کارآمد نیستند.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: نسبت جمعیت روستایی به شهری با ابتدای انقلاب تفاوت زیاد کرده و جمعیت روستایی به دلیل اینکه ظرفیت اقتصاد روستا ثابت مانده رشد نداشته و متاسفانه اضافه جمعیت روستا به شهرها مهاجرت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بافت فرسوده و حاشیه نشینی در شیراز پرداخت و گفت: در حال حاضر جمعیت زیادی از حاشیه نشین های کلانشهر شیراز در 43 روستای اطراف حریم این شهر ساکن شده و این روستاها نیز علیرغم نداشتن زیرساخت مناسب مهاجر پذیر شده اند.
ترکان کیفیت زندگی حاشیه نشین ها را کمتر از متوسط رفاه در کشور دانست و افزود:در میان 11 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین کشور حدود یک و نیم میلیون نفر دانش آموز وجود دارد که متاسفانه این افراد در مرکز فقر کشور رشد می یابند.
ترکان اظهار کرد: اولویت شخص رئیس جمهوری بر این است که کیفیت زندگی این افراد ارتقا پیدا کند که این هدف می تواند در مدلهای مختلفی نظیر اصلاح بافت و یا اقتصادی کردن این مناطق حاصل شود که در شیراز این کار انجام شده و اصلاح بخشی از بافت فرسوده این شهر صورت گرفته است.
وی ادامه داد:لازم است به همه ابعاد معیشت مردم در بافت فرسوده شهری توجه شود و هنر مسئولان این است که این اهداف اقتصادی را تعریف کنند.
مشاور رئیس جمهوری بیان کرد:مسئولان باید در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده مدلهایی تعریف کنند که این کسب و کارها در این مناطق سودآور شود و قطعا در پی آن مردم و سرمایه گذارها مشارکت خواهند کرد.
وی با اشاره به روستاهای حریم شهرها که جمعیت قابل توجهی حاشیه نشین را در خود جای داده گفت:می توان برای هر کدام از این روستاها در حوزه ای خاص کسب و کار جدید تعریف کرد که معیشت مردم این مناطق و شرایط معیشتی آنها نیز بهبود یابد.
ترکان بیان کرد: کسب و کارهایی مانند مبل سازی و پرده دوزی و… را می توان در قالب صنایع دستی محسوب و از این مشاغل نیز حمایت کرد.
9873 / 1876انتهای پیام /*