امنیت حاکم بر مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان به نفع هر دو کشور استبه گزارش کسنولگری ایران در نخجوان ، سرهنگ خلبان علی سیفی درسفر به جمهوری خودمختار نخجوان به طور جداگانه با کرم مصطفی یف فرمانده ارتش ویژه و آصف قلی یف فرمانده مرزبانی نخجوان دیدار کرد.
در این دیدار ها دو طرف ضمن ابراز خرسندی از همکاری های صورت گرفته که منجر به تامین امنیت و ثبات در مرزهای دو کشور گردیده است، بر ادامه این روند تاکید کردند.
وابسته نظامی سفارت ایران ضمن تشریح سیاست اصولی کشورمان مبنی بر تامین امنیت منطقه بدست کشورهای خود منطقه، همکاری ایران و جمهوری آذربایجان را نمونه خوبی دانست که همسایگان با کمک یکدیگر به ثبات و امنیت مرزی و منطقه ای مطلوبی دست یافته اند.
مقامات نظامی نخجوان نیز در این دیدار ها با اشاره به سابقه طولانی روابط ایران و جمهوری آذربایجان، امنیت میان مرزهای دو کشور و همچنین همکاری های موجود در زمینه های مختلف را مطلوب، بسیار مهم و ادامه روندهای کنونی را در راستای منافع دو کشور ارزیابی کردند.
جمهوری خودمختار نخجوان بخشی جدا افتاده از سرزمین جمهوری آذربایجان است که با دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد.
آساق ** 337*1579انتهای پیام /*