شورای شهر شیراز مصوب کرد: شهرداری خانه های تاریخی را خریداری و احیا می کندبه گزارش ایرنا بر اساس این مصوبه که روز شنبه در سی و دومین نشست شورای اسلامی شهر شیراز به تصویب رسید، شهرداری این شهر سالانه با اختصاص 60 میلیارد ریال مبادرت به خریداری و نوسازی بخشی از خانه های تاریخی این کلانشهر می کند.
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز، در این نشست گفت: قانونگذار، حفظ و تملک آثار تاریخی و باستانی را از وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعریف کرده اما شهرداری هم می تواند هر ملکی را در محدوده شهری تملک کند.
احمد تنوری افزود: هم اینک یکی از راههای نجات بافت تاریخی شیراز، حفظ بناهای تاریخی آن است، شهرداری شیراز هم با توجه به بودجه ای که در اختیار دارد می تواند بخشی از این بناها را تملک و احیا و آنها را به منبع درآمد پایداری برای شهرداری تبدیل کند.
وی اضافه کرد: در سال 97 بودجه مورد نیاز برای خرید بخشی از خانه های تاریخی شیراز را می توان با بازبینی و حذف اعتبار طرح های غیر ضروری، تامین کرد.
شهردار شیراز هم در این نشست، حساسیت شورای شهر را برای حفظ بافت تاریخی خوب توصیف کرد و گفت: طبق ماده سه قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، تهیه و اجرای طرح های لازم برای احیای بناهای تاریخی جزو وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و قانونگذار وظیفه اصلی را در این زمینه به این سازمان محول کرده است.
حیدر اسکندرپور افزود: الزام به تملک خانه های تاریخی توسط شهرداری شیراز، نیاز به اعتبار لازم دارد که در بودجه سال آینده این شهرداری دیده نشده است و حفظ و احیای اینگونه بناها وظیفه دولت است.
با وجود مخالفت شهردار شیراز، در این نشست که آخرین جلسه شورای اسلامی شیراز در سال 96 بود، طرح خریداری و احیای خانه های بافت تاریخی این شهر توسط شهرداری با اکثریت آرا به تصویب رسید.
9873 /6118انتهای پیام /*