پلیس آگاهی خوزستان به مسافران نوروزی هشدار دادبه گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ سعید شعبان اظهار کرد: مسافران نوروزی وجوه نقد، طلاجات و جواهرات و اوراق بهادار خود را به صندوق امانات بانک ها بسپارند.
وی افزود: همچنین شهروندان در حد امکان منزل خود را خالی از سکنه نگذاشته و در صورت ترک منزل، به همسایگان مورد اعتماد خود، ترک منزل را اعلام کنند.
رییس پلیس آگاهی خوزستان ادامه داد: مسافران و شهروندان در این ایام اشیای قیمتی، اسناد و مدارک اتومبیل، هویتی و با ارزش را داخل خودرو نگذارند.
وی بیان کرد: قرار دادن اتومبیل در توقفگاه های عمومی سطح شهر یکی دیگر از اقدامات موثر در جهت جلوگیری از سرقت احتمالی است.
سرهنگ شعبان گفت: در این ایام نوروزی مسافران از برپاکردن چادر در اماکن خلوت و به صورت انفرادی بپرهیزند و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرند و در محل های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنند.
وی افزود:مسافران در اماکن عمومی که چادرهای زیادی نصب شده، چادر خود را ترک نکرده و مراقب وسایل خود باشند.
رییس پلیس آگاهی خوزستان ادامه داد: فاصله زیاد خودرو با چادرهای اسکان می تواند فرصت مناسب را در اختیار سارقان برای سرقت قرار دهد.
وی افزود: مسافران برای تهیه محل استراحت و اسکان، به ستادهای اسکان مسافران نوروزی مراجعه کرده و همچنین از تهیه منزل از افراد ناشناس که به صورت کلید به دست( منازل کلیدی) بر سر راه مسافران قرار می گیرند، پرهیز شود.
7152/ 6037انتهای پیام /*