شهرداری در دفاع از حقوق شهروندان با هیچ کس مماشات نمی کندمنصور طعنه گنبدی عصر پنجشنبه در واکنش به پخش فیلمی کوتاه درخصوص مسدود کردن درب ورودی یک واحد تجاری مسکونی متعلق به یکی از پزشکان این شهر توسط نیروهای شهرداری به خبرنگار ایرنا گفت: پلمب واحدهای متخلف وظیفه شهرداری است.
وی افزود: یکی از پزشکان این شهر از حدود دو سال پیش بدون پرداخت بدهی 9 میلیارد ریالی خود به شهرداری و نیز بدون اخذ پایان کار و ارائه گواهی استاندارد آسانسور، اقدام به بهره برداری از مجتمع تجاری مسکونی خود کرده است.
طعنه گنبدی، رعایت نکردن اصول معماری، عدم تامین پارکینگ و استفاده خدماتی از فضای مسکونی را از دیگر تخلفات پزشک گنبدی ذکر کرد و گفت: وی در دو سال گذشته به اخطارهای شهرداری توجه نکرده است.
وی، پرداخت عوارض ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را وظیفه شهروندان دانست و تصریح کرد: شهرداری از محل دریافت عوارض، بخش زیادی از امورات جاری خود و نیز عمران شهری را انجام می دهد.
شهردار گنبدکاووس ادامه داد: پرداخت نکردن بدهی 9 میلیارد ریالی پس از دو سال، دهن کجی به شهرداری و شهروندان است و این امر از هیچ کس، بویژه قشر پزشکان پذیرفتنی نیست.
طعنه گنبدی افزود: متاسفانه هنگامی که شهرداری به وظایف قانونی خود عمل می کند، متخلفان با مظلوم نمایی و تهیه فیلم و پخش آن در شبکه های اجتماعی، اذهان عمومی را علیه این نهاد خدماتی مشوش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری با هماهنگی برخی نهادها و ادارات و در راستای رافت اسلامی و در ایام نوروز، فرصتی کوتاه به مالک متخلف داده تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نماید.
طعنه گنبدی اضافه کرد: شهرداری پس از پایان مهلت و درصورت تعیین تکلیف نشدن وضعیت بدهی از تمام ابزارهای قانونی برای استیفای حقوق خود و شهروندان استفاده می کند.
شهر گنبدکاووس با حدود 28 کیلومتر مربع وسعت و افزون بر 150 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.
3039/1860انتهای پیام /*