هوای سنندج در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفتمحمد حقمرادی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس سنجش پارامترهای آلودگی هوا، میزان غلظت ذرات معلق در هوای سنندج ساعت 19 طبق شاخص 2.5 میکرون(2.5 pm) به 215 و طبق شاخص 10 میکرون (10 pm) به 253 بوده و بر این اساس کیفیت هوای در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.
وی اضافه کرد: شرایط فعلی هوا سنندج برای همه گروه ها ناسالم است و مردم در صورتی که کار ضروری ندارند از تردد در فضای باز خودداری کنند.
به گفته مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، روز گذشته هم وضعیت هوا سنندج برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.
حقمرادی اظهار کرد: بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از 50 باشد هوا پاک، اگر 51 تا 100 باشد هوا سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و بیشتر از 301 خطرناک تلقی می شود.
اوایل هفته جاری نیز هوای سنندج به مدت سه روز پیاپی در شرایط ناسالم قرار داشت.
به گزارش ایرنا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در شهرستان های سقز، قروه و سنندج دستگاه سنجش آلودگی و کنترل کیفیت شاخص هوا نصب کرده است.
3020انتهای پیام /*