جنگل نشینان مازندران زغال و هیزم رایگان توزیع کردندبه گزارش خبرنگارایرنا،برخی از شرکت های طرح جنگلداری درمازندران برای تسهیل دراین کارخودجوش به کمک جنگل نشینان آمدند.
دبیر انجمن تشکل های زیست محیطی مازندران توزیع هیزم و زغال رایگان را اقدامی خودجوش از سوی برخی جنگل نشینان اعلام کرد.
داریوش عبادی یکشنبه شب در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت که این ابتکار جنگل نشینان و برخی شرکت های طرح جنگل داری می تواند از دست یازی به درختان جنگلی جلوگیری کند.
وی پیشنهاد کرد تا مردم برای روز طبیعت برای جلوگیری از آتش سوزی غذای آماده ببرند و از هر گونه روشن کردن آتش خودداری کنند.
کارشناس یکی از شرکت های طرح جنگلداری در مازندران گفت که توزیع هیزم در بین طبیعت گردان برای حفاظت از جنگل از سوی برخی از شرکت های جنگلداری از جمله نکاء چوب انجام شده است.
علی رضاحسین پوردرگفت وگو با خبرنگارایرنا افزود : این طرح در مبادی ورودی به جنگل ها انجام می شود و هیزم به صورت رایگان در اختیار مسافران قرار می گیرد.
به گفته وی این شرکت ها هیزم را از درختان شکسته در داخل جنگل تامین وبه طبیعت گردان تحویل می دهند.
مازندران یک میلیون و 700 هزار هکتار اراضی جنگلی دارد که تحت 2 مدیریت منطقه ساری و نوشهر حفاظت می شود.
در سال گذشته براساس آمار رسمی افزون بر 300 هکتار ازاراضی جنگلی وحفاظتی محیط زیست براثرخطای انسانی دچار آتش سوزی شد.
در دهه اول فروردین ماه سال جاری نیز 10 مورد آتش سوزی ناشی از خطای انسانی در جنگل های مازندران رخ داد که در این ارتباط حدود 30 تا 40 هکتار جنگل خسارت دید.
6982/1899انتهای پیام /*